کارت گرافیک سرور

کارت گرافیک سرور

نمایش 12 نتیحه

PNY NVIDIA Quadro P2000PNY NVIDIA Quadro P2000

PNY NVIDIA Quadro P2000

(0)
۲۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
PNY NVIDIA Quadro K6000 12GB GDDR5PNY NVIDIA Quadro K6000 12GB GDDR5

PNY NVIDIA Quadro K6000 12GB GDDR5

(0)
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
PNY NVIDIA Quadro K420PNY NVIDIA Quadro K420

PNY NVIDIA Quadro K420

(0)
۹,۵۰۰,۰۰۰ تومان
PNY NVIDIA Quadro K620PNY NVIDIA Quadro K620

PNY NVIDIA Quadro K620

(0)
۱۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
PNY NVIDIA Quadro K2200PNY NVIDIA Quadro K2200

PNY NVIDIA Quadro K2200

(0)
۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان
PNY NVIDIA Quadro P6000 24GB GDDR5XPNY NVIDIA Quadro P6000 24GB GDDR5X

PNY NVIDIA Quadro P6000 24GB GDDR5X

(0)
۰ تومان
PNY NVIDIA Quadro M2000PNY NVIDIA Quadro M2000

PNY NVIDIA Quadro P5000 16GB GDDR5X

(0)
۰ تومان
PNY NVIDIA Quadro M2000PNY NVIDIA Quadro M2000

PNY NVIDIA Quadro M6000 24GB GDDR5

(0)
۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
PNY NVIDIA Quadro M2000PNY NVIDIA Quadro M2000

PNY NVIDIA Quadro M6000

(0)
۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
PNY NVIDIA Quadro M2000PNY NVIDIA Quadro M2000

PNY NVIDIA Quadro M5000

(0)
۸۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
PNY NVIDIA Quadro M2000PNY NVIDIA Quadro M2000

PNY NVIDIA Quadro M4000

(0)
۴۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان
PNY NVIDIA Quadro M2000PNY NVIDIA Quadro M2000

PNY NVIDIA Quadro M2000

(0)
۲۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان
X